Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2015. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2015. godinu
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Najkasnije do 31. ožujka poduzetnici trebaju dostaviti u FINA-u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike na Obrascu GFI-POD za 2015. godinu. Osim bilance i računa dobitka i gubitka (te izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku za poduzetnike koji primjenjuju MSFI), u FINA-u se dostavljaju i dodatni podatci koji se, u najvećem dijelu, odnose na objašnjenje pojedinih stavaka iz bilance i RDG-a za potrebe statistike. Kako smo u časopisu RRiF br. 1/16. detaljno pisali o sastavljanju bilance i RDG-a, ovdje ćemo se zadržati na objašnjenjima određenih pozicija tih financijskih izvještaja. Ujedno ćemo objasniti popunjavanje dodatnih podatka i povezati ih s podatcima iz bilance i RDG-a.

1. Uvod
2. Opći podatci o poduzetniku – podnositelju GFI-ja
3. Bilanca (obrazac POD-BIL)
4. Račun dobitka i gubitka (obrazac POD-RDG)
5. Dodatni podatci (obrazac POD-DOP)

Hashtags:
#Računovodstvo