MSFI 16 – Najmovi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
MSFI 16 – Najmovi
Stranica:
148.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

U siječnju 2016. godine IASB je objavio MSFI 16 - Najmovi. Njime se uređuju načela priznavanja, mjerenja, prezentiranja i objava najmova. Cilj je tog standarda osigurati najmoprimcima i najmodavcima sve značajne informacije koje će vjerno prezentirati informacije o transakcijama vezanima za najmove. One su informacijska osnovica za korisnike financijskih izvještaja kojima će procijeniti učinke najmova na njihov financijski položaj, uspješnost poslovanja i novčani tijek.

1. Primjena
2. Razlozi objave MSFI-ja 16
3. Osnovne odrednice MSFI-ja 16
4. Cilj standarda
5. Iznimke
6. Ocjena ugovora o najmu
7. Određivanje vrijednosti

Hashtags:
#Računovodstvo