Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu za osobe iz proračunskog sustava

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 3.2016
Članak:
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu za osobe iz proračunskog sustava
Stranica:
42.
Autor/i:
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:

Za 2015. godinu proračunski i izvanproračunski korisnici te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave trebaju dati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. S obzirom na to da je tijekom godine mijenjan propis kojim je uređeno to područje, ovim se člankom, uz podsjećanje na davanje izjave, osvrće i na novosti koje su unesene tim promjenama. Uz to, daje se i niz praktičnih napomena u vezi s predavanjem izjave te popunjavanjem upitnika na koji se ona naslanja.

1. Uvod
2. Rokovi i način dostave Izjave za 2015. godinu
3. Izmjene i dopune Uredbe koje utječu na davanje Izjave za 2015. godinu

Hashtags:
#Proračunsko