Prilog proračun i proračunski korisnici 3/2016

Izvještaj o obvezama
Autori: Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Statističko izvješće javne nabave za 2015.godinu
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.
Plan nabave, sadržaj, način izrade i objava, s primjerima iz prakse
Autori: Ivica PRANJIĆ , dipl. oec.
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD)
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Pravila i sredstva komunikacije u sustavu javne nabave
Autor: Ančica JONJIĆ , dipl. iur.
Mjesna samouprava
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu za osobe iz proračunskog sustava
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Godišnje izvještavanje o sustavu unutarnjih kontrola
Autori: Davor KOZINA, dipl. oec.
Danijela STEPIĆ, dipl. oec.