Prilog proračun i proračunski korisnici

Izvještaj o obvezama
Pror - 3.2016, str. 2
Statističko izvješće javne nabave za 2015.godinu
Pror - 3.2016, str. 7
Plan nabave, sadržaj, način izrade i objava, s primjerima iz prakse
Pror - 3.2016, str. 13
Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD)
Pror - 3.2016, str. 21
Pravila i sredstva komunikacije u sustavu javne nabave
Pror - 3.2016, str. 26
Mjesna samouprava
Pror - 3.2016, str. 36
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu za osobe iz proračunskog sustava
Pror - 3.2016, str. 42
Godišnje izvještavanje o sustavu unutarnjih kontrola
Pror - 3.2016, str. 45
Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Pror - 3.2016, str. 47