Godišnje izvještavanje o sustavu unutarnjih kontrola

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 3.2016
Članak:
Godišnje izvještavanje o sustavu unutarnjih kontrola
Stranica:
45.
Autor/i:
Davor KOZINA, dipl. oec.
Danijela STEPIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Obveznici uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola o funkcioniranju ovih sustava za 2015. godinu izvijestit će putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola (obrazac GI-FUIK) i godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije (obrazac GI-UR) više nije potrebno popunjavati i dostavljati Ministarstvu financija. O novostima u području izvještavanja o sustavima unutarnjih kontrola pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Jednoobrazni model izvještavanja o sustavima unutarnjih kontrola
3. Zaključak

Hashtags:
#Proračunsko