Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 3.2016
Članak:
Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
Stranica:
51.
Autor/i:
Sažetak:
Hashtags: