Mjesna samouprava

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 3.2016
Članak:
Mjesna samouprava
Stranica:
36.
Autor/i:
Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Sažetak:

Bit je instituta mjesne samouprave (mjesnih odbora, gradskih kotareva ili gradskih četvrti) omogućiti građanima sudjelovanje u odlučivanju o lokalnim poslovima i utjecaj na lokalne politike koje su od neposrednog utjecaja na njihovu zajednicu.
Odgovarajućim se zakonom daje okvir, osnovna načela i polazišta unutar kojih trebaju biti razrađena pitanja vezana uz mjesnu samoupravu, a koja se uređuju općim aktom jedinice, odnosno statutom jedinice.
Slijedom navedenog, u ovom članku objašnjena su određena pitanja koja se odnose na mjesnu samoupravu.

1. Uvod
2. Osnivanje oblika mjesne samouprave
3. Djelokrug rada i financiranje mjesnog odbora
4. Tijela mjesnog odbora
5. Izbori za članove vijeća mjesnog odbora
6. Nespojivost dužnosti
7. Nadzor rada mjesne samouprave
8. Gradski kotarevi i gradske četvrti

Hashtags:
#Proračunsko