Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 3.2016
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
66.
Autor/i:
Sažetak:

I. Porez na dodanu vrijednost

 • Prijenos porezne obveze i povrat PDV-a u građevinskoj djelatnosti
 • Brisanje poreznog obveznika iz registra obveznika PDV-a
 • Porezni tretman novčanih iznosa primljenih za pokriće troškova pravnog zastupanja
 • Povrat PDV-a poreznim obveznicima iz Republike Srbije - uvjet uzajamnosti
 • Porezni tretman isplate novca s debitnih i kreditnih kartica kupcima
 • Evidentiranje PDV-a – račun iz treće zemlje, a roba se isporučuje iz skladišta u EU
 • Prijenos porezne obveze u graditeljstvu – radovi na privremenoj regulaciji prometa
 • Doniranje hrane za životinje

II. Porez na promet nekretnina

 • Dostava podataka o tržišnim vrijednostima nekretnina
 • Plaćanje poreza na promet nekretnina za nasljednike – krvne srodnike

III. Porez na dohodak

 • Primici koji se ne smatraju dohotkom - kapara
 • Uvećanje osobnog odbitka na temelju uzdržavanja djeteta iz prethodnoga braka 
Hashtags:
#Porezi