RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. siječnja 2016. godine u primjeni su izmijenjeni i dopunjeni HSFI-ji koji više ne dopuštaju iskazivanje izvanrednih prihoda i rashoda u poslovnim knjigama malih i srednjih društava (uključujući i mikrodruštva), već samo ostalih prihoda i rashoda. Autorica u članku daje primjere računovodstvenog praćenja ostalih prihoda koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi. To su prihodi od prodaje dugotrajne imovine, prihodi s osnove otpisa obveza, prihodi od rezidualnih imovinskih stavaka, viškova, prihodi od subvencija, potpora i drugih sličnih stavaka.

1. Uvod
2. Zahtjevi novog HSFI-ja 15
3. Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
4. Ostali poslovni prihodi
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)