Računi u poslovanju poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Računi u poslovanju poduzetnika
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Račun je isprava koja dokazuje nastanak poslovnog događaja, ali samo pod pretpostavkom da sadržava sve propisane podatke. Ako račun ispunjava sve uvjete kako bi se smatrao vjerodostojnom ispravom, on je temeljnica za evidentiranje knjigovodstvenih događaja u poslovnim knjigama poduzetnika. Pod pojmom računa podrazumijevaju se sve isprave koje sadržavaju propisane podatke, bez obzira na to kako se te isprave nazivaju u poslovnom prometu jer račun određuje njegov sadržaj, a ne naziv. No, nisu svi poduzetnici obvezni izdavati račune. O tome što je račun, kada i tko ga treba izdati, koje elemente treba sadržavati, na koje načine se provjerava njegova ispravnost te gdje, kako i koliko dugo se čuva, pročitajte u nastavku članka.

1. Obveza izdavanja računa
2. Jezik i valuta u računima
3. Sadržaj i obvezni elementi računa
4. Primjeri računa poduzetnika
5. Načini izdavanja i slanja računa
6. Ispravljanje ispostavljenih računa
7. Način i rokovi čuvanja računa
8. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo