Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Stranica:
79.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Prema odredbama Zakona o radu, pod određenim uvjetima radnici ostvaruju pravo na godišnji odmor i to puni ili razmjerni dio, dok regres predstavlja materijalno pravo radnika koje se može ostvariti samo na temelju akata koji uređuju prava radnika. Radi povećanih troškova koji radniku mogu nastati na godišnjem odmoru, prema poreznim propisima, poslodavci mogu radnicima prigodno isplatiti neoporezivu naknadu koja se naziva regres. Regres predstavlja materijalno pravo koje nesporno ostvaruju samo oni radnici kojima je to pravo zajamčeno na temelju nekog akta koji uređuje prava radnika; drugi pak radnici to pravo ostvaruju na temelju volje poslodavca za isplatom tog primitka. O tome pišemo u nastavku.

1. Uvodne pripomene
2. Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
3. Isplata neoporezivog i oporezivog regresa
4. Regres i naknada za bolovanje
5. Isplata regresa za vrijeme bolovanja ili rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta

Hashtags:
#TroškoviOsoblja