Emfiteuza u RH kao moguća perspektiva gospodarenja poljoprivrednim zemljištem (s usporednim prikazom)

Časopis: Pravo i porezi - 6.2016
Članak:
Emfiteuza u RH kao moguća perspektiva gospodarenja poljoprivrednim zemljištem (s usporednim prikazom)
Stranica:
31.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Rentabilno gospodarenje poljoprivrednim zemljištem pretpostavlja precizno i dugoročno stabilno uređenje pravnih odnosa vezano uz to zemljište. U nas taj se cilj razmjerno slabo postiže, a kao bitni uzroci pokazuju se i inzistiranje na uređivanju rečenih odnosa, držeći se isključivo ugovora o zakupu te stalne promjene pravnoga uređenja.
U ovome se članku razmatra i predstavlja emfiteuza kao institut (namijenjen za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem kojim se obrađivaču nevlasniku takvo zemljište čini dostupnim na pravno siguran način), koji potječe iz rimske pravne tradicije i koji je dio hrvatske pravne baštine.
No isti se dugovjeko primjenjuje u određenome broju poljoprivredno-propulzivnih zemalja EU-a (Italija, Španjolska, Francuska), čija su rješenja također predstavljena u ovome članku.

1. Uvod
2. Ugovor o zakupu kao neprikladan institut za uređivanje dugotrajnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu
3. Dva režima zakupa poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj (ZPZ i ZOO) i nepovoljnosti takva stanja
4. Emfiteuza i poljoprivredno zemljište
5. Bitna obilježja emfiteuze
6. Emfiteuza u usporednopravnim poredcima
7. O perspektivi emfiteuze u hrvatskome kontekstu s obzirom na njezine najznačajnije odrednice
8. Zaključak

Hashtags:
#Pravo