Računovodstvo naknadnih ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Računovodstvo naknadnih ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
Stranica:
28.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Sažetak:

      U praksi su česta pitanja u kojim se slučajevima naknadna ulaganja na sredstvima dugotrajne materijalne imovine priznaju kao imovina koja se amortizira i na koji način. Problemi proizlaze iz toga što u računovodstvenim standardima nisu precizno i jasno definirane situacije kada se i na koji način naknadna ulaganja priznaju kao imovina, a kada se pak nastali izdatci smatraju troškom razdoblja. Više o tome u nastavku članka.

1. Uvod
2. Troškovi održavanja dugotrajne materijalne imovine
3. Računovodstvena rješenja praktičnih problema naknadnih ulaganja na sredstvima dugotrajne materijalne imovine
4. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo