Računovodstvo, revizija i financije 10/2016

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo troškova posudbe
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo naknadnih ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Financijsko-računovodstveni forenzičar – zanimanje budućnosti
Autori: Doc. dr. sc. Marijana BARTULOVIĆ
Izv. prof. dr. sc. Ivica FILIPOVIĆ
Financijska imovina i jamstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2016. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – rujan 2016. godine u neprofitnom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Financijska imovina i potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Razlikovanje (statusno i financijsko) neprofitne organizacije, vjerske zajednice i crkvene pravne osobe
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Primitci u naravi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Primitci s osnove naknade štete
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Dopust roditelja zbog njege djeteta sa smetnjama u razvoju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Porezni položaj stjecanja dobara unutar Europske unije
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
„Lažni“ trostrani poslovi s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa
Autor: Ines TOMIĆ , dipl. oec.
Dostavljanje dokaza o povećanju temeljnog kapitala u visini reinvestiranog dobitka
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Autori: Mr. sc. Zlatko FABIJANČIĆ
Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Zahtjev za povezivanjem nepovezanih uplata – SNU
Početni angažman revizora
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Mjerenje vrijednosti elemenata financijskih izvještaja
Plaćanje poreza i razmatranja o sniženju
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Obračun zateznih kamata
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Izrada godišnjeg plana poslovanja
Autor: Dr. sc. Aljoša ŠESTANOVIĆ
Nejednaki raspored radnog vremena i preraspodjela
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Kontrola podataka u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Izvanredni otkaz i vraćanje radnika na rad te zaštita dostojanstva radnika
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Programi stvaranja lojalnosti kupaca u maloprodaji
Autor: Dr. sc. Dario Dunković
Kako organizirati „tvornice inovacija“
Autor: Dr. sc. Ivica VOLODER
Posljedica nedonošenja proračuna JLP(R)S
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Pripreme za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. godine
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Iva MATIJEVIĆ , mag. oec.
Postupci javne nabave u prijelaznom razdoblju
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.