Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Uvodnik
rrif - 10.2016, str. 17
Računovodstvo troškova posudbe
rrif - 10.2016, str. 21
Računovodstvo naknadnih ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
rrif - 10.2016, str. 28
Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila
rrif - 10.2016, str. 34
Financijsko-računovodstveni forenzičar – zanimanje budućnosti
rrif - 10.2016, str. 43
Financijska imovina i jamstvo
rrif - 10.2016, str. 48
Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2016. godinu
rrif - 10.2016, str. 50
Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – rujan 2016. godine u neprofitnom računovodstvu
rrif - 10.2016, str. 54
Financijska imovina i potraživanja
rrif - 10.2016, str. 56
Razlikovanje (statusno i financijsko) neprofitne organizacije, vjerske zajednice i crkvene pravne osobe
rrif - 10.2016, str. 58
Primitci u naravi
rrif - 10.2016, str. 65
Naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
rrif - 10.2016, str. 81
Primitci s osnove naknade štete
rrif - 10.2016, str. 89
Dopust roditelja zbog njege djeteta sa smetnjama u razvoju
rrif - 10.2016, str. 95
Porezni položaj stjecanja dobara unutar Europske unije
rrif - 10.2016, str. 101
„Lažni“ trostrani poslovi s motrišta PDV-a
rrif - 10.2016, str. 117
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa
rrif - 10.2016, str. 125
Dostavljanje dokaza o povećanju temeljnog kapitala u visini reinvestiranog dobitka
rrif - 10.2016, str. 131
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
rrif - 10.2016, str. 134
Zahtjev za povezivanjem nepovezanih uplata – SNU
rrif - 10.2016, str. 144
Početni angažman revizora
rrif - 10.2016, str. 150
Mjerenje vrijednosti elemenata financijskih izvještaja
rrif - 10.2016, str. 154
Plaćanje poreza i razmatranja o sniženju
rrif - 10.2016, str. 156
Obračun zateznih kamata
rrif - 10.2016, str. 158
Izrada godišnjeg plana poslovanja
rrif - 10.2016, str. 168
Nejednaki raspored radnog vremena i preraspodjela
rrif - 10.2016, str. 179
Kontrola podataka u mirovinskom osiguranju
rrif - 10.2016, str. 183
Izvanredni otkaz i vraćanje radnika na rad te zaštita dostojanstva radnika
rrif - 10.2016, str. 192
Programi stvaranja lojalnosti kupaca u maloprodaji
rrif - 10.2016, str. 194
Kako organizirati „tvornice inovacija“
rrif - 10.2016, str. 198
Posljedica nedonošenja proračuna JLP(R)S
rrif - 10.2016, str. 203
Pripreme za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. godine
rrif - 10.2016, str. 208
Postupci javne nabave u prijelaznom razdoblju
rrif - 10.2016, str. 212
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 10.2016, str. 219
Novi propisi
rrif - 10.2016, str. 227