Dostavljanje dokaza o povećanju temeljnog kapitala u visini reinvestiranog dobitka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Dostavljanje dokaza o povećanju temeljnog kapitala u visini reinvestiranog dobitka
Stranica:
131.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Poreznu prijavu na obrascu PD prema kojoj se obavlja obračun poreza na dobitak za 2015. godinu, porezni su obveznici trebali dostaviti najkasnije do 30. travnja 2016. godine. Ako su porezni obveznici u obrascu PD za 2015. godinu iskazali smanjenje porezne osnovice za reinvestirani dobitak, obvezni su najkasnije do 31. listopada 2016. godine dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave (u nastavku: PU) dokaz da je upisano povećanje temeljnog kapitala u sudskom registru, minimalno u svoti izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu, uz obvezu zadržavanja broja radnika utvrđenih na početku poreznog razdoblja.
      Poreznu olakšicu za reinvestirani dobitak mogu iskoristiti samo ona trgovačka društva koja su u mogućnosti povećati temeljni kapital iz sredstava društva. Međutim, porezni obveznici koji obavljaju djelatnost bankarskog odnosno nebankarskog sektora ne mogu se koristiti poreznom olakšicom za reinvestirani dobitak neovisno o ustrojstvenom obliku.

1. Uvod
2. Rok za dostavu dokaza o povećanju temeljnog kapitala
3. Zadržavanje postojećih radnih mjesta
4. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi