Postupci javne nabave u prijelaznom razdoblju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Postupci javne nabave u prijelaznom razdoblju
Stranica:
212.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      S obzirom na to da su se u pravni okvir javne nabave već trebale uključiti dvije odgovarajuće europske direktive, što se s obzirom na politički trenutak u kojem se nalazi RH nije moglo ostvariti, prijeporno je treba li i, ako treba, što treba iz europskoga pravnog okvira već sada izravno primjenjivati pri javnim nabavama u RH. Naime, često nije jednostavno odrediti kada primijeniti odredbe Zakona o javnoj nabavi, a kada ocijeniti da su neke odredbe relevantnih direktiva bezuvjetne i dovoljno određene da se mogu primijeniti, jer tada bi se one i morale primijeniti.
      U ovom se članku pojašnjavaju postupci javne nabave u ovom svojevrsnom prijelaznom razdoblju i daju su neka rješenja DKOM u vezi s ovim pitanjem.

1. Uvod
2. Postupak povrede prava EU-a – službena opomena EK-a
3. Pravni akti EU-a i izravni učinak direktiva – mišljenje Ministarstva gospodarstva
4. Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju standardnog obrasca za ESPD
5. Procijenjena vrijednost nabave
6. Vrijednosti javne nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
7. Nabava male vrijednosti
8. Europski pragovi nabave – nabava velike vrijednosti
9. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata
10. Zaključno

Hashtags:
#JavnaNabava, #Proračunsko