Pripreme za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Pripreme za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. godine
Stranica:
208.
Autor/i:
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Iva MATIJEVIĆ , mag. oec.
Sažetak:

      Autorice u članku daju pregled načina izrade financijskih planova proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, skrećući pozornost na obveznu primjenu njegova, zakonom propisanog sadržaja. Naglasak je stavljen na kvalitetu izrade obrazloženja prijedloga financijskog plana, posebice na dio u kojem se definiraju pokazatelji uspješnosti kao podloga za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i aktivnosti za koje su sredstva alocirana.

1. Uvod
2. Sadržaj financijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i procedura njihova usvajanja
3. Obrazloženje financijskog plana
4. Definiranje pokazatelja uspješnosti
5. Primjeri pokazatelja uspješnosti

Hashtags:
#Proračunsko