Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Poduzetnici često financiraju nabavu osobnih automobila kroz financijski leasing. Osnovne su specifičnosti financijskog leasinga evidentiranje predmeta leasinga u poslovnim knjigama primatelja leasinga nakon sklapanja ugovora o financijskom leasingu i korištenje amortizacije kao troška u razdoblju služenja predmetom leasinga, te stjecanje vlasništva nad predmetom leasinga uplatom zadnje rate. O prednostima i nedostatcima financijskog leasinga, načinu računovodstvenog praćenja i poreznom položaju osobnih automobila financiranih kroz financijski leasing, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Karakteristike financijskog leasinga osobnih automobila
3. Ugovor o financijskom leasingu
4. Računovodstveno praćenje nabave osobnih automobila na financijski leasing
5. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo