Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – rujan 2016. godine u neprofitnom računovodstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – rujan 2016. godine u neprofitnom računovodstvu
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Organizacije koje vode dvostavno neprofitno knjigovodstvo, moraju predati FINA-i Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje siječanj – rujan 2016. godine do 20. listopada 2016. godine.
      U ovom se članku daje nekoliko osnovnih napomena koje se odnose na sastavljanje i predaju toga financijskog izvještaja.

1. Uvod
2. Pravi okvir
3. Obveznici sastavljanja
4. Temeljne napomene uz obrazac S-PR-RAS-NPF
5. Zaključak

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo