Naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Radi unaprjeđivanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, propisuju se opća načela sprječavanja rizika na radu i zaštite zdravlja, pravila za uklanjanje čimbenika rizika i postupci osposobljavanja radnika te postupci obavješćivanja i savjetovanja radnika i njihovih predstavnika s poslodavcima i njihovim ovlaštenicima.
      No, obavljajući poslove svoga radnog mjesta, zaposlenicima se ipak može dogoditi ozljeda na radu ili mogu oboljeti od profesionalne bolesti. U tom slučaju radnik može ostvariti naknadu štete koju je pretrpio dok je obavljao poslove i radne zadatke iz ugovora o radu, ali i poslove koji se obavljaju u interesu ili u korist poslodavca. Naknada štete može se pod određenim uvjetima isplatiti bez obveze oporezivanja. Više o tome pročitajte u nastavku. U ovom se članku osvrćemo na isplate naknade štete s osnove ozljede na radu ili profesionalne bolesti. U istom ovom časopisu pišemo i o drugim naknadama s osnove naknade štete koje se mogu isplatiti bez oporezivanja.

1. Uvod
2. Neoporeziva naknada štete zbog posljedica nesreće na radu
3. Oporeziva naknada štete zbog posljedica nesreće na radu
4. Isplata naknada štete po osnovi police osiguranja od nezgode

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja