Razlikovanje (statusno i financijsko) neprofitne organizacije, vjerske zajednice i crkvene pravne osobe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Razlikovanje (statusno i financijsko) neprofitne organizacije, vjerske zajednice i crkvene pravne osobe
Stranica:
58.
Autor/i:
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Sažetak:

      U ovom se članku opisuje razlikovanje triju oblika subjekata: neprofitnih organizacija, vjerskih zajednica i crkvenih pravnih osoba u RH. Iako se navedeni subjekti često pogrešno izjednačavaju (najčešće s tendencijom da se sve kvalificiraju kao neprofitne organizacije), među njima u nas postoje bitne razlike s obzirom na svrhu, pripadnost, financiranje, propise koji ih uređuju i dr. Zbog toga je cilj ovoga članka ukratko objasniti njihovo razlikovanje u pogledu statusa u našem pravnome poretku, osobito s obzirom na važeće propise koji se odnose na njihovo financijsko poslovanje.

1. Uvod
2. Pojam neprofitnih organizacija u RH i propisi za neprofitni sektor
3. Vrste neprofitnih organizacija u RH koje su domaće pravne osobe
4. Vjerske zajednice i njihove pravne osobe u RH
5. Zaključak

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo