Dopust roditelja zbog njege djeteta sa smetnjama u razvoju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Dopust roditelja zbog njege djeteta sa smetnjama u razvoju
Stranica:
95.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

      Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama uređeno je, između ostalih prava u vezi s porodom i roditeljstvom, i pravo radnika na dopust zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. To pravo mogu iskoristiti zaposleni roditelji i samozaposleni roditelji kojima se smatraju samostalni osiguranici s osnove obrtničke djelatnosti, djelatnosti poljoprivrede i i šumarstva te drugih samostalnih djelatnosti koji plaćaju doprinose na stalnu propisanu osnovicu koja se utvrđuje posebno za svaku kalendarsku godinu. Za vrijeme korištenja tih prava osiguranici ostvaruju pravo na naknadu koja ovisi o tome koristi li se tim pravom radom u polovini radnog vremena ili bez rada. Više o tome piše se u ovom članku.

1. Pravo zaposlenog i samozaposlenog roditelja na dopust zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
2. Naknada plaće zaposlenog roditelja za vrijeme korištenja pravom za na njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju
3. Naknada za vrijeme dopusta zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju samozaposlenom roditelju

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja