Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2016. godinu

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2016
Članak:
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2016. godinu
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

      Osim što popis (inventura) predstavlja zakonsku obvezu, s motrišta poduzetnika odnosno uprave društva ona je vrlo bitna u ispunjenju temeljnog zahtjeva u financijskom izvješćivanju, a to je “istinit” i realan financijski položaj i uspješnost poslovanja. Ako taj zahtjev nije ispunjen, odnosno ako nisu promotrene sve stavke imovine i obveza, teško će se netko moći pouzdati u takve financijske izvještaje.
      U članku skrećemo pozornost na zakonske odredbe o obvezi popisa i praktičnu izvedbu samog popisa s obzirom na to da se u propisima taj dio provedbe potanje ne uređuje. U nastavku se u člancima što slijede daju knjigovodstvena i porezna rješenja vezana za rezultate popisa te propisani dopušteni manjkovi za određene djelatnosti.

1. Zakonska obveza godišnjeg popisa
2. Organizacija godišnjeg popisa
3. Uslužni popis
4. Provedba popisa
5. Izvješće o obavljenom godišnjem popisu
6. Odlučivanje o popisnim razlikama
7. Posebnosti u vezi s popisom u nekim djelatnostima
8. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Računovodstvo