Objektivni upravni spor – pogled na praksu Visokoga upravnog suda

Časopis: Pravo i porezi - 11.2016
Članak:
Objektivni upravni spor – pogled na praksu Visokoga upravnog suda
Stranica:
45.
Autor/i:
Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Reformom upravnog sudstva od 1. siječnja 2012. godine proširena je nadležnost Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske na ocjenu zakonitosti općih akata koje donose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti i pravne osobe koje obavljaju javnu službu, čime se kod nas uvodi objektivni upravni spor.
      U nastavku ovoga članka navode se neke specifičnosti toga novoga pravnog instituta s oslanjanjem na sudsku praksu.

1. Meritum
2. Zaključak 

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo