Što donosi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Što donosi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu
Stranica:
17.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Na internetskim stranicama za javno savjetovanje objavljen je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. i 134/15.). Riječ je o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu iz lipnja 2016. godine (uz neke manje izmjene) koje su već bile upućene Vladi RH, a koje zbog raspuštanja Hrvatskog sabora nisu usvojene. U nastavku dajemo pregled najznačajnijih prijedloga izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu.

1. Ukida se primjena jedinstvenoga okvirnog kontnog plana
2. Produljuje se rok predaje godišnjih financijskih izvještaja
3. Smanjuje se broj subjekata od javnog interesa
4. Izmijenjene su i dopunjene odredbe vezane uz sadržaj i sastavljanje knjigovodstvenih isprava
5. Smanjen je broj obveznika izrade izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja
6. Uvodi se nefinancijsko izvješćivanje

Hashtags:
#Računovodstvo