Godišnji obračun poreza iz plaće za 2016. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Godišnji obračun poreza iz plaće za 2016. godinu
Stranica:
143.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

      Cilj sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza je da se obavi izravnanje porezne obveze odnosno povrat preplaćenog poreza ili uplata nedovoljno uplaćenog poreza i prireza bez podnošenja porezne prijave. Stoga je Zakonom o porezu na dohodak uređena obveza poslodavca da sastavi godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za radnike koji su kod njega bili zaposleni cijelu godinu ako nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza. Do preplaćenog poreza na dohodak iz plaća ili primitka od nesamostalnog rada s neke druge osnove, može doći zbog neravnomjernih isplata tijekom godine, zbog neredovito isplaćenih plaća, zbog korištenja bolovanja ili rodiljnog dopusta na teret HZZO-a ili Državnog proračuna ili u bilo kojem slučaju kada nisu mogli biti iskorišteni svih 12 pripadajućih osobnih odbitaka. Za nepoštovanje te obveze poslodavcima je zapriječena i određena kazna. Stoga se ovim člankom podsjeća poslodavce na tu obvezu i pojašnjava postupah sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak iz plaće i ostalih primitaka od nesamostalnog rada.

1. Uvodne napomene
2. Zakonske odredbe na kojima se temelji obveza sastavljanja godišnjedg obračuna plaće
3. Sastavljanje godišnjeg obračuna plaće za 2016. godinu

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja