Ispravak i nadopuna godišnjeg obračuna plaće

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Ispravak i nadopuna godišnjeg obračuna plaće
Stranica:
159.
Autor/i:
Dražen OPALIĆ , bacc. oec.
Sažetak:

      Poslodavci su obvezni po isteku poreznog razdoblja (kalendarske godine) sastaviti godišnji obračun plaće. U pravilu se godišnji obračun sastavlja kod zadnje isplate plaće odnosno dohotka od nesamostalnog rada s bilo koje osnove. Ako se dogodi da se nakon sastavljenog godišnjeg obračuna isplaćuje još oporezivih primitaka od nesamostalnog rada, tada treba ponovno sastaviti godišnji obračun uračunavajući i zadnju isplatu. Tim se obračunom ispravlja prethodno sastavljeni godišnji obračun, a u obrascu JOPPD prikazuje se samo razlika između prethodno utvrđene svote poreza za povrat ili uplatu i svote utvrđene naknadnim (zadnjim) obračunom. Kako to treba učiniti pokazano je u ovom članku.

1. Uvod
2. Primjeri ponovnog obračuna

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja