RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Konsolidirana porezna osnovica
2. Rješavanje sporova u području dvostrukog oporezivanja
3. Francuska uvodi porez na profesionalni najam stanova i vozila
4. Njemačka priprema strogi zakon o izbjegavanju plaćanja poreza
5. Nova antidampinška pravila
6. Web-stranice tijela javne uprave trebaju biti svima dostupne
7. Mađarski porez na oglašavanje suprotan EU-ovim pravilima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)