Predložena reforma poreza na dobit i drugi porezni problemi u EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Predložena reforma poreza na dobit i drugi porezni problemi u EU-u
Stranica:
262.
Autor/i:
Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. Konsolidirana porezna osnovica
2. Rješavanje sporova u području dvostrukog oporezivanja
3. Francuska uvodi porez na profesionalni najam stanova i vozila
4. Njemačka priprema strogi zakon o izbjegavanju plaćanja poreza
5. Nova antidampinška pravila
6. Web-stranice tijela javne uprave trebaju biti svima dostupne
7. Mađarski porez na oglašavanje suprotan EU-ovim pravilima

Hashtags:
#Porezi, #PoreziEU