RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      RRiF je koordinator transeuropskog projekta unutar programa Erasmus+ pod službenim nazivom: Harmonization and Implementation of EU CSR Directives - Hi4SCR. 

Pregled PDF verzije

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)