RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Udruge se često žele baviti djelatnostima koja imaju obilježja ugostiteljskih i turističkih usluga. Time žele namaknuti dio prihoda koji su im potrebni za njihovo djelovanje. One pritom trebaju paziti ne samo na porezno motrište takvih djelatnosti nego i na to smiju li se, prema posebnim propisima, time baviti te ako smiju, što moraju ispuniti na temelju tih istih propisa.

1. Uvod
2. Odgovori na pitanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)