Prilog neprofitne organizacije 12/2016

Računovodstvene provjere za 2016. godinu u neprofitnom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvene politike u neprofitnom računovodstvu – primjer za udrugu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Neprofitne organizacije, pitanja i odgovori – trgovina i zaštita potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Udruge, pitanja i odgovori – ugostiteljstvo i turizam
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Humanitarna pomoć s motrišta neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sastavljanje 12. obrasca PDV za 2016. godinu – neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.