Neprofitne organizacije, pitanja i odgovori – trgovina i zaštita potrošača

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2016
Članak:
Neprofitne organizacije, pitanja i odgovori – trgovina i zaštita potrošača
Stranica:
32.
Autor/i:
Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      S obzirom na to da neprofitne pravne osobe često kao jedan od izvora stjecanja financiranje koriste i prihode od prodaje stvari, postavlja se niz pitanja o dopustivosti te prodaje, uvjeta prodaje, načina prodaje i dr. U ovom se članku daje niz sažetih odgovora na neka učestala pitanja povezanih s prodajom tih stvari promatrane s motrišta trgovine i zaštite potrošača.

1. Uz koje uvjete i na koji način udruga i druga neprofitna pravna osoba može obavljati djelatnost trgovine?
2. Smije li dobrovoljno vatrogasno društvo za vrijeme održavanja vatrogasne zabave obavljati prodaju doniranih proizvoda?
3. Može li braniteljska zadruga koja nije osnovana u svrhu obavljanja dobitka, obavljati prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržištu i ako da, uz koje uvjete i na koji način?
4. Na koje sve načine neprofitne pravne osobe smiju, a na koje ne smiju obavljati prodaju proizvoda?
5. Na kojim mjestima javnih površina članovi udruge za zaštitu prava djece smiju obavljati prodaju čestitki i drugih božićnih ukrasa koje su izradili članovi udruge?
6. Smiju li članovi amaterskoga nogometnog kluba obavljati prodaju promidžbenih proizvoda (suvenira, majica, zastavica i sl.) na prostoru sportskog igrališta za vrijeme održavanja sportskih događanja?
7. Što je prigodna prodaja i može li udruga organizirati takvu prodaju te ako da, uz koje uvjete?
8. Odnosi li se obveza vođenja isprave o stanju robe i na neprofitne pravne osobe kad prodaju svoje proizvoda izvan prodavaonica?
9. Mora li udruga prilikom prodaje svojih proizvoda isticati prodajne cijene te izdavati račune?
10. Može li neprofitna pravna osoba odobravati posebne popuste pojedinim skupinama potrošača te provoditi sniženja i akcijske prodaje?
11. Odnosi li se obveza isticanja obavijesti o podnošenju prigovora potrošača i na udruge i druge neprofitne pravne osobe?
12. Je li udruga obvezna zamijeniti prodani proizvod potrošaču na njegov zahtjev?
13. Primjenjuju li se odredbe o označavanju proizvoda i na udruge kad prodaju svoje proizvode na jedan od dopuštenih načina?

Hashtags:
#TržišteIPropisi