Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2016
Članak:
Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Stranica:
16.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

     Kraj poslovne godine sa sobom donosi završne poslove u računovodstvu. Sastavljanju financijskih izvještaja prethodi provođenje popisa imovine i obveza. Provođenjem popisa imovine i obveza uspoređuje se stanje u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem te se utvrđuju popisne razlike.

1. Uvod
2. Predmet popisa imovine i obveza
3. Provedba popisa imovine i obveza
4. Rezultati provedenog popisa imovine i obveza
5. Posljedice neprovođenja popisa imovine i obveza
6. Zaključak

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo