Računovodstvene politike u neprofitnom računovodstvu – primjer za udrugu

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2016
Članak:
Računovodstvene politike u neprofitnom računovodstvu – primjer za udrugu
Stranica:
22.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U neprofitnom računovodstvu ne postoji obveza sastavljanja računovodstvenih politika. Bez obzira na to, osobe koje vode neprofitno računovodstvo imaju računovodstvene politike. One možda nisu sastavljene u pisanom obliku, ili ih nisu donijele ovlaštene osobe ili se razlikuju od slučaja do slučaja, no ipak postoje stoga što je ponajprije ostavljen prostor za različita postupanja.

1. Uvod
2. Računovodstvene politike kod neprofitnih organizacija
3. Zaključak

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo