Računovodstvene provjere za 2016. godinu u neprofitnom računovodstvu

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2016
Članak:
Računovodstvene provjere za 2016. godinu u neprofitnom računovodstvu
Stranica:
2.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U 2016. godini nisu se mijenjali propisi koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija. Stoga nema ni promjena u računovodstvenim postupanjima u odnosu na ona koja su bila u primjeni za 2015. godinu
      S obzirom na to da se završna računovodstvena provjera, u načelu, obavlja krajem godine, u ovom se članku objašnjava računovodstveni pristup nizu poslovnih promjena koje su svojstvene radu neprofitnih organizacija koje se ponajprije nalaze u dvostavnom računovodstvenom sustavu.

1. Uvod
2. Imovina (razred 0 i 1)
3. Obveze (razred 2)
4. Prihodi (razred 3)
5. Rashodi (razred 4)
6. Vlastiti izvori (razred 5)
7. Pregled praktikuma neprofitnog računovodstva objavljenih tijekom 2016. godine

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo