Pripreme za obavljanje godišnjeg popisa

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2016
Članak:
Pripreme za obavljanje godišnjeg popisa
Stranica:
12.
Autor/i:
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

      Popis imovine i obveza krajem poslovne godine provodi se u svim računovodstvenim sustavima, a računovodstveni propisi proračunskog sustava postavili su neka pravila provedbe popisa i načina iskazivanja popisnih razlika u poslovnim knjigama.
      Tijekom 2016. godine nisu nastale promjene u proračunskom računovodstvenom sustavu koje bi utjecale na računovodstveni sustav za 2016. godinu tako da nema ni razlika pri popisu u odnosu na onaj koji se obvezno proveo sa stanjem 31. prosinca 2015. godine. Stoga se u nastavku podsjeća na popis imovine i obveza sa stanjem 31. prosinca 2016. godine.

1. Uvod
2. Rokovi i predmet popisa
3. Popis imovine i obveza
4. Usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stanjem utvrđenim popisom
5. Popisne razlike
6. Zaključak

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo