Okvirni sporazum u novom sustavu javne nabave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2016
Članak:
Okvirni sporazum u novom sustavu javne nabave
Stranica:
50.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. studenog 2016. godine utvrdila je Konačni prijedlog Zakona o javnoj nabavi (dalje: KPZJN) te ga uputila Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje.
      U novom sustavu javne nabave okvirni sporazum uređen je u dijelu kojim se uređuju tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu. Uz naziv koji je ostao nepromijenjen, prepoznatljiv je sam tijek okvirnog sporazuma (uključivanje u javnu nabavu, sklapanje ugovora, izvršnost odluke o odabiru, rok mirovanja i dr), a ovim se člankom, uz objašnjenje novog uređenja, uspoređuje „stari“ okvirni sporazum s „novim“ okvirnim sporazumom.

1. Uvod
2. Pojam okvirnog sporazuma

Hashtags:
#JavnaNabava