Plaće i doprinosi u 2017. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2017
Članak:
Plaće i doprinosi u 2017. godini
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      S početkom nove 2017. godine stupaju na snagu odredbe novih i izmijenjenih i dopunjenih zakona donesenih u okviru porezne reforme koje posebno obuhvaćaju oporezivanje plaća.

      Plaće koje se isplaćuju u siječnju, bez obzira na to u kojem su mjesecu prethodnoga poreznog razdoblja (kalendarske godine) ostvarene, oporezuju se prema novom Zakonu o porezu na dohodak. Donesene su i nove osnovice na koje se obračunavaju doprinosi za 2017. godinu. Međutim, na te osnovice treba početi obračunavati doprinose za siječanj 2017. i nadalje. S obzirom na to da većina doprinosa za siječanj dospijeva na naplatu u veljači, to znači da će doprinosi biti obračunani na nove osnovice prvi put u veljači za obveze doprinosa za siječanj 2017. godine.

1. Uvodne napomene
2. Plaća kao osnovica za plaćanje doprinosa u 2017. godini
3. Obračun poreza iz plaće u 2017. godini prema novim propisima
4. Primjeri obračuna plaće
5. Primjena propisanih osnovica za obračun doprinosa iz i na plaću
6. Primjena najviše mjesečne osnovice
7. Poduzetnička plaća u 2017. godini
8. Plaća zaposlenog člana uprave
9. Novosti u oporezivanju mirovina i plaća osoba koje imaju prebivalište i borave na potpomognutom području u I. skupini
10. Radni i neradni dani i sati u 2017. godini
11. Zaključak

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja