Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2017
Članak:
Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dobitak
Stranica:
178.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Poslovanje s gotovinom okosnica je blagajničkog poslovanja. Blagajničko poslovanje uređeno je odredbama više propisa čija je osnovna karakteristika ograničavanje korištenja gotovine u poslovanju. Iako se kroz različita ograničenja smanjuje značenje gotovinskog poslovanja, ono je i dalje, u različitoj mjeri, prisutno u poslovanju poduzetnika obveznika poreza na dobitak.

1. Uvod
2. Tko su obveznici ustroja blagajničkog poslovanja
3. Ustroj blagajničkog poslovanja
4. Primjena odredaba o visini blagajničkog maksimuma
5. Odluke i akti kojima poduzetnik uređuje blagajničko poslovanje
6. Što je dopušteno plaćati gotovim novcem
7. Tko može obavljati blagajničke poslove
8. Isprave u blagajničkom poslovanju
9. Primjer blagajničkog poslovanja
10. Zaključak

Hashtags:
#Porezi