Restrukturiranje poduzeća i neujednačeni porezi na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2017
Članak:
Restrukturiranje poduzeća i neujednačeni porezi na dobitak
Stranica:
197.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. Inicijativa za poticanje start-up kompanija
2. Nova pravila za rješavanje problema insolventnih poduzeća
3. Mađarska snižava poreze i podiže minimalnu plaću
4. Njemačka zabrinuta mogućom novom poreznom konkurencijom u EU-u
5. Deset članica zatražilo jačanje jedinstvenog tržišta usluga
6. Komisija predlaže nova porezna pravila za lakše e-trgovanje u EU-u
7. EU širi uslugu mikrofinanciranja
8. Izmjena direktive o sprječavanju pranja novca

Hashtags:
#TržišteIPropisi