Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2016. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2016. godinu
Stranica:
55.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Veličina poduzetnika
2. Obveza sastavljanja financijskih izvješća
3. Opseg godišnjih financijskih izvješća
4. Financijska izvješća za statistiku (rok do 30. travnja)
5. Financijska izvješća za javnu objavu (rok do 30. lipnja)
6. Način dostave dokumentacije
7. Konsolidirana financijska izvješća
8. Revizija financijskih izvješća
9. Dostava financijskih izvješća u sudski registar putem FINA-e
10. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća
11. Rokovi za predaju financijskih i poreznih izvješća

Hashtags:
#Računovodstvo