Zdravstvena zaštita radnika izaslanih u Švicarsku - novosti od 1. siječnja 2017. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Zdravstvena zaštita radnika izaslanih u Švicarsku - novosti od 1. siječnja 2017. godine
Stranica:
250.
Autor/i:
Renata TURČINOV , dipl. iur.
Sažetak:

      Od 1. siječnja 2017. godine Sporazum o slobodi kretanja osoba između Europske unije i Švicarske Konfederacije (Protokol III.) je proširen i na Republiku Hrvatsku.
      U članku će se uputiti na novosti u načinu korištenja zdravstvene zaštite radnika koji su od strane poslodavaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upućeni na privremeni rad u Švicarsku.

1. Uvod
2. Promjena nadležnosti za prijavu izaslanstva
3. Nadležni osiguravatelj
4. Europska kartica zdravstvenog osiguranja
5. Izdavanje EKZO-a
6. Izdavanje tiskanica E 106
7. Direktiva 2011/24/EU
8. Izaslani radnici iz druge države EU-a / EEP-a ili Švicarske u Hrvatsku

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja