Plaće i materijalna prava državnih i javnih službenika i zaposlenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Plaće i materijalna prava državnih i javnih službenika i zaposlenika
Stranica:
301.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      S obzirom na početak godine, uvijek se u javnom sektoru postavlja pitanje osnovice za izračun plaće i svota materijalnih prava.
      U ovom se članku odgovara na ta pitanja i daje se izvadak odabranih tumačenja primjena kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u vezi s nekim materijalnim pravima.

1. Plaće
2. Kolektivni ugovori
3. Zaključak

Hashtags:
#Proračunsko