Podsjetnik na predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Podsjetnik na predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu
Stranica:
307.
Autor/i:
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Iva MATIJEVIĆ , mag. oec.
Sažetak:

      S obzirom na nadolazeće rokove vezane uz predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, u ovo doba godine sve se više usmjeravamo na ispunjavanje obveza vezanih za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. U ovom se članku daje kratak osvrt na postupak predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu, čija je obveza sastavljanja i predaje definirana Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. U dijelu koji se odnosi na proračunske korisnike državnog proračuna posebni naglasak daje se na postupak sastavljanja i predaje Izjave u slučaju primopredaje dužnosti s obzirom na parlamentarne izbore koji su se održali u rujnu 2016. godine.

1. Uvod
2. Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu
3. Sastavljanje i predaja Izjave u slučaju promjene čelnika 

Hashtags:
#Proračunsko