Bolovanje i darovanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Bolovanje i darovanje
Stranica:
53.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Iskazivanje bolovanja u poslovnim knjigama ovisi o vrsti bolovanja te o tome posluje li proračunski korisnik preko svog računa ili računa riznice nadležnog proračuna. Darovanja dugotrajne nefinancijske imovine osobe unutar proračunskog sustava ne zahtijeva iskazivanje prihoda i rashoda već samo promjene u obujmu imovine.

1. Bolovanje
2. Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine unutar proračunskog sustava

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo