Službena putovanja u tuzemstvu kod neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Službena putovanja u tuzemstvu kod neprofitnih organizacija
Stranica:
58.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Neprofitne organizacije odlikuju se posebnostima vezanim uz službena putovanja jer mogu neoporezivo nadoknaditi troškove službenog putovanja i osobama koje nisu njihovi zaposlenici, ali pod posebnim uvjetima. Detaljnije o službenim putovanjima kod neprofitnih organizacija u tuzemstvu pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Što se smatra službenim putovanjem
3. Dokumentacija za evidentiranje i praćenje službenih putovanja
4. Troškovi službenih putovanja
5. Službena putovanja u tuzemstvu
6. Načini isplate nadoknada troškova službenog putovanja
7. Kada nije potrebno predati obrazac JOPPD
8. Zaključak

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo