Obustava (dijela) plaće u korist poslodavca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Obustava (dijela) plaće u korist poslodavca
Stranica:
79.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

       U ovome članku autor razmatra institut ovrhe na novčanim sredstvima, u okviru čega je institut ovrhe na plaći u korist poslodavca na teret radnika koji je kod njega zaposlen. Zapravo je riječ o kompenzaciji (prijeboju) plaće, odnosno dijela plaće i naknade plaće, odnosno dijela naknade plaće u korist poslodavca, kad su za to ispunjeni uvjeti. Također se daje i osvrt na mogućnost davanja izjave o suglasnosti za zapljenu dijela plaće u korist poslodavca, a na teret radnika.

1. Uvod
2. Razgraničenje instituta
3. Obustava dijela plaće putem tzv. administrativne zabrane
4. Obustava (dijela) plaće putem kompenzacije

Hashtags:
#TroškoviOsoblja