Bitne novosti u općem poreznom zakonu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Bitne novosti u općem poreznom zakonu
Stranica:
114.
Autor/i:
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Sažetak:

      U sklopu porezne reforme koja je usvojena krajem prošle godine, utvrđeno je da je, uz materijalne porezne propise, nužno provesti određene promjene i u temeljnom procesnom propisu - Općem poreznom zakonu. Novim zakonom mnoge odredbe su preciznije uređene ili su redefinirani oni instituti kod kojih su uočene značajne poteškoće kod primjene, odnosno uvođena su neka jednostavnija i efikasnija rješenja. S obzirom na veći broj odredbi zakona koje je trebalo mijenjati, zakonopisac se  odlučio donijeti novi Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 115/16. dalje: OPZ), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017.
      U članku donosimo pregled  bitnih novosti iz Zakona s naglaskom na bitne promjene u odnosu na prije važeći  Opći porezni zakon iz 2008.

1. Uvod
2. Porezna tajna
3. Obvezujuća mišljenja
4. Dostava poreznog akta
5. Poslovne knjige i evidencije poreznih obveznika
6. Posebni status poreznog obveznika
7. Ispravak porezne prijave
8. Davanje obavijesti - OPZ-STAT
9. Porezna nagodba
10. Porezna zastara
11. Međunarodna pravna pomoć i obveze banaka
12. Porezni nadzor - 3 godine za utvrđivanje poreza
13. Redoslijed plaćanja
14. Prijeboj i sredstva osiguranja
15. Ovršni postupak
16. Otpis zastarjelog duga
17. Pljenidba novčanih sredstava ovršenika na računima
18. Pljenidba radi osiguranja naplate
19. Žalba i žalbeni postupak
20. Prekršajne odredbe

Hashtags:
#Porezi