Zapošljavanje osoba s invaliditetom i plaćanje naknade u 2017.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Zapošljavanje osoba s invaliditetom i plaćanje naknade u 2017.
Stranica:
134.
Autor/i:
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Poslodavac koji zapošljava 20 i više radnika obvezan je zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom. Broj invalidnih osoba koje poslodavac treba zaposliti određuje se po postotku  3% prema broju zaposlenih radnika zadnji dan u svakom  mjesecu.  Ako to ne učini ili ne obavi zamjensko zapošljavanje,  obvezan je obračunavati i uplaćivati mjesečnu naknadu u svoti od 30% od minimalne plaće što u 2017. iznosi   982,80 kn (3.276,00 x 0,3) za jednu osobu koju je trebao zaposliti.
      Ako zaposli osobu s invaliditetom moći će ostvariti neku od potpora od strane HZZ-a i Zavoda za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

1. Uvodno
2. Koji su poslodavci obvezni zaposliti osobe s invalidnošću
3. Utvrđivanje broja osoba s invalidnošću koje treba zaposliti ili zamjenski „zaposliti“
4. Redovito zapošljavanje OSI-ja
5. Tko se smatra osobom s invalidnošću
6. Zamjensko zapošljavanje
7. Obračun i uplata naknade u slučaju zapošljavanja invalidnih osoba
8. Poticaji i novčana nagrada za zapošljavanje OSI-ja

Hashtags:
#Porezi